Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Anabilim Dalları

Temel Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

» Anatomi Anabilim Dalı
» Biyofizik Anabilim Dalı
» Biyoistatistik Anabilim Dalı
» Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
» Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı
» Fizyoloji Anabilim Dalı
» Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
» Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
» Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
» Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
» İmmünoloji Anabilim Dalı
» Acil Tıp Anabilim Dalı
» Adli Tıp Anabilim Dalı
» Aile Hekimliği Anabilim Dalı
» Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı
» Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
» Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
» Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı
» Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
» Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
» Halk Sağlığı Anabilim Dalı
» İç Hastalıkları Anabilim Dalı
» Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
» Kardiyoloji Anabilim Dalı
» Nöroloji Anabilim Dalı
» Nükleer Tıp Anabilim Dalı
» Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
» Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
» Radyoloji Anabilim Dalı
» Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
» Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
» Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı
» Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı
» Genel Cerrahi Anabilim Dalı
» Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
» Kalp ve Damar Cerahisi Anabilim Dalı
» Göğüs Cerahisi Anabilim Dalı
» Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
» Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
» Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
» Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
» Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı
» Üroloji Anabilim Dalı

Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 30.06.2016 16:19:24 tarihinde güncellenmiştir.