School of Medicine

School of Medicine

Araştırma Destek Birimi (ARDEB)

AMACIMIZ

Araştırma Destek Birimi (ARDEB) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırma ve bilimsel alt yapısını geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda güçlü olma hedefine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

-Fakültemizin araştırma alt yapısını ortaya koymak ve güçlendirmek

-Fakültemizin bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda stratejik planını ortaya koymak

-Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim sırasında bilimsel araştırmanın evrensel niteliklerine sahip mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak

-Araştırmaların kalitesini ve sayısını artırmak

-TÜBİTAK, BAPKO, ulusal ve uluslararası diğer kurumlar tarafından desteklenen projelerin sayısını artırmak

-Araştırma ve geliştirme açısından üniversite-sanayi işbirliğini artıracak alt yapıyı sağlamak

-Marmara Üniversitesi’nin kendi içinde ve ulusal/uluslararası alanda yapılan multidisipliner araştırmaların sayısını artırmak

-Bilimsel yayınların sayısını artırmak

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

1. Prof. Dr. Hakan GÜNDÜZ, Dekan                               

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD

2. Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Dekan Yardımcısı

Anatomi ABD

3. Prof. Dr. Yüksel PEKER

Göğüs Hastalıkları ABD

4. Prof. Dr. Filiz ONAT

Tıbbi Farmakoloji ABD

5. Prof. Dr. Erkan KAPTANOĞLU

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

6. Prof. Dr. Mustafa ADLI

Radyasyon Onkolojisi ABD

7. Prof. Dr. Ahmet ARMAN

Tıbbi Genetik ABD

8. Prof. Dr. Rezzan GÜLHAN AKER

Tıbbi Farmakoloji ABD

9. Prof. Dr. Dilşad SAVE

Halk Sağlığı ABD

10. Prof. Dr. Haner DİRESKENELİ

İç Hastalıkları ABD

11. Prof. Dr. Mustafa AKKİPRİK

Tıbbi Biyoloji ABD

12. Prof. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR

Tıp Eğitimi ABD

13. Prof. Dr. Beste Melek ATASOY

Radyasyon Onkoloji ABD

14. Prof. Dr. Yusuf YILMAZ

İç Hastalıkları ABD

15. Prof. Dr. Koray AK

Kalp Damar Cerrahisi ABD

16. Prof. Dr. Ender DULUNDU

Genel Cerrahi ABD

17. Prof. Dr. Ali Serdar FAK

İç Hastalıkları ABD

18. Prof. Dr. Tunç AKKOÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

19. Doç. Dr. Günseli Ayşe GARİP (İNHAN)

Biyofizik ABD

20. Doç. Dr. Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN

Halk Sağlığı ABD

21. Doç. Dr. Bülent SAÇAK

Plastik Rekonstrüktifv ve Estetik Cerrahi ABD

22. Doç. Dr. Betül KARADEMİR

Tıbbi Biyokimya ABD

23. Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU

Halk Sağlığı ABD

24. Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

Acil Tıp ABD

25. Doç. Dr. Elif AYDINER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

26. Doç. Dr. Vafi ATALAY

Genel Cerrahi ABD

27. Doç. Dr. Uluhan SİLİ

Enfeksiyon Hastalıkları ABD

28. Doç. Dr. Ayten SARAÇOĞLU

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

29. Doktor Öğretim Üyesi Aliye Tuğba BAHADIR

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

30. Doktor Öğretim Üyesi Cevdet NACAR

Biyofizik ABD

31. Doktor Öğretim Üyesi Can ERZİK

Tıbbi Biyoloji ABD

32. Doktor Öğretim Üyesi Tunç LAÇİN

Göğüs Cerrahisi ABD

33. Doktor Öğretim Üyesi Ozan KOCAKAYA

İç Hastalıkları ABD

34. Doktor Öğretim Üyesi Pelin Çorman DİNÇER

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

35. Öğr. Gör. Sibel DENİZ

 

 

 

İdari Personel:

Hülya KERVAN SIĞRILI

PROJE KAYIT FORMLARI

''Akademik teşvik yönetmeliğinde araştırma başlığı altında herhangi bir yerden destek almayan çalışmaların belgelenmesinde gerekli olan ekteki formlar doldurularak birimimize (ARDEB) başvuru yapıldığında söz konusu çalışmalar kayıt altına alınıp belgelendirilmiş olacaktır. Bu yıla mahsus 2014 yılında başlamış (Etik Kurul onayı, Kurum izni, Anabilim Dalı Başkanı'nın onayı ve Klinik Çalışmalarda ise çalışma onayı ibraz şartı ile) olan  çalışmalarınızı aşağıdaki formları doldurarak ve  birimimize bildirilerek kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz.

Araştırma Çalışmaları Değerlendirme Kararları

Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu

Araştırma Çalışmaları Sonuç Raporu Formu

Araştırma Çalışmaları Sonuç Raporu Onay Formu

Tıp Fakültesi Bapko Tübitak Evrak Akış Prosedürü

Tıp Fakültesi Kayıtdışı Proje ve Araştırmalar Evrak Akış Prosedürü

İLETİŞİM

Hülya KERVAN SIĞRILI ve Ümmühan GÜLEN

e-posta: tip.ardeb@marmara.edu.tr

Tel: 0216 421 22 22-1865/1866

Faks: 0216 414 47 31