Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

1. Sınıf Öğrencilerinin Dikkatine

Tıbbi İngilizce (Medical English) dersi muafiyet sınavı yapılacaktır. Yeni kayıt yaptıran, Hazırlık Sınıfını bitirerek gelen ve yatay geçişle farklı üniversitelerden/bölümlerden gelen öğrencilerin bu sınava girme hakkı vardır. 2. ve 3. sınıfta olan öğrencilerin muafiyet sınavına girme hakkı yoktur.

Tıbbi İngilizce Muafiyet Sınavı 02.10.2019 tarihinde saat 11:00’de, 1.  ve 2. Sınıf amfilerinde yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Tıbbi İngilizce dersinden muaf tutulacaklardır; dersin kredisini tamamlamış sayılacaklar, transcipt’te “Başarılı” olarak görülecekler, ancak GANO hesaplamasına ders puanı dahil edilmeyecektir.

Muafiyet sınavını geçerek Tıbbi İngilizce’den muaf olan öğrenciler, daha sonra not yükseltmek üzere bu dersin ara sınavlarına ve/veya final sınavlarına giremezler.

 Doç.Dr. Hasan Raci YANANLI

Ölçme Değerlendirme Koordinatörü

 

TO THE ATTENTION OF YEAR 1 STUDENTS

Medical English exemption test is going to be held. Students who have just enrolled or those who have had a year of preparatory class at our university as well as those who come from other institutions / departments have the right to take this exam. 2nd and 3rd year students cannot take the exemption test.

Medical English exemption test is going to be held on 02 October 2019 at 11:00 am, at the 1st and 2nd year lecture halls. Students who pass this exam will be exempt from the Medical English course; they will be considered as having completed the credit of the course, they will appear as “Successful” on the transcript, yet no grade from this course will be included in the calculation of GANO (average grade).

Students who pass the exemption test and thus are exempt from Medical English cannot later take the midterms and/or the final exam of this course in order to raise their average grade.

Coordinator of Assessment Unit

Assist.Prof.Dr. Hasan Raci YANANLI

Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 04.09.2019 16:35:07 tarihinde güncellenmiştir.