Kalite Politikamız

1. Tıp Fakültesinde kalite algısının, öğrenci, çalışan ve öğretim elemanları düzeyinde oluşturulması,

2. Sürdürülebilir Kalite Yönetim Sisteminin, birimlerde ve programlarda uygulanmasını,

3. Kalite yönetim sisteminin, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun gerekleri, risk yönetimi, stratejik plan ve iç kontrol süreçleriyle bütünleşik bir şekilde standartlara uygun olarak belgelendirilmesini,

4. Öğrenci, çalışan ve öğretim elemanlarının kurumun yönetim hizmetlerindeki memnuniyetinin ilgili birimlerce değerlendirilmesi,

5. Her yıl, iç değerlendirme ile Fakültemizi gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi benimsediğimizi,

6. İç ve dış paydaşlarımızın (Sağlık Sektörü, mezunlar vb) katkılarıyla eğitim-öğretimdeki kaliteyi arttırmayı,

7. Fakültemizde mevcut kalite belgelerinin (UTEAK vb), sürdürülmesi ve yaygınlaştırılması,

8. Fakültemizi, ulusal ve uluslararası düzeyde, misyonumuza uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için çabalamayı, öngörmektedir.


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 29.08.2018 09:45:30 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM