Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Araştırma Destek Birimi (ARDEB)

AMACIMIZ

Araştırma Destek Birimi (ARDEB) Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin araştırma ve bilimsel alt yapısını geliştirmek, ulusal ve uluslararası alanda güçlü olma hedefine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

HEDEFLERİMİZ

-Fakültemizin araştırma alt yapısını ortaya koymak ve güçlendirmek

-Fakültemizin bilimsel araştırma ve geliştirme konusunda stratejik planını ortaya koymak

-Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim sırasında bilimsel araştırmanın evrensel niteliklerine sahip mezunlar yetiştirilmesine katkıda bulunmak

-Araştırmaların kalitesini ve sayısını artırmak

-TÜBİTAK, BAPKO, ulusal ve uluslararası diğer kurumlar tarafından desteklenen projelerin sayısını artırmak

-Araştırma ve geliştirme açısından üniversite-sanayi işbirliğini artıracak alt yapıyı sağlamak

-Marmara Üniversitesi’nin kendi içinde ve ulusal/uluslararası alanda yapılan multidisipliner araştırmaların sayısını artırmak

-Bilimsel yayınların sayısını artırmak

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

1. Prof. Dr. Ömer GÜNAL, Dekan                               

Genel Cerrahi ABD

2. Prof. Dr. Ümit S. ŞEHİRLİ, Dekan Yardımcısı

Anatomi ABD

3. Prof. Dr. Yüksel PEKER

Göğüs Hastalıkları ABD

4. Prof. Dr. Filiz ONAT

Tıbbi Farmakoloji ABD

5. Prof. Dr. Erkan KAPTANOÖLU

Beyin ve Sinir Cerrahisi ABD

6. Prof. Dr. Mustafa ADLI

Radyasyon Onkolojisi ABD

7. Prof. Dr. Ahmet ARMAN

Tıbbi Genetik ABD

8. Prof. Dr. Rezzan GÜLHAN AKER

Tıbbi Farmakoloji ABD

9. Prof. Dr. Dilşad SAVE

Halk Sağlığı ABD

10. Prof. Dr. Haner DİRESKENELİ

İç Hastalıkları ABD

11. Doç. Dr. Günseli Ayşe GARİP (İNHAN)

Biyofizik ABD

12. Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR

Tıp Eğitimi ABD

13. Doç. Dr. Ayşe Nilüfer ÖZAYDIN

Halk Sağlığı ABD

14. Doç. Dr. Beste Melek ATASOY

Radyasyon Onkoloji ABB

15. Doç. Dr. Yusuf YILMAZ

İç Hastalıkları ABD

16. Doç. Dr. Mustafa AKKİPRİK

Tıbbi Biyoloji ABD

17. Doç. Dr. Koray AK

Kalp Damar Cerrahisi

18. Doç. Dr. Betül KARADEMİR

Tıbbi Biyokimya ABD

19. Doç. Dr. Seyhan HIDIROĞLU

Halk Sağlığı ABD

20. Doç. Dr. Ender DULUNDU

Genel Cerrahi ABD

21.Doç.Dr.Wafi ATALLAH

Genel Cerrahi ABD

22.Doç. Dr. Uluhan SİLİ

Enfeksiyon Hastalıkları ABD

23.Doç.Dr.Ayten SARAÇOĞLU

Anestezi ve Reanimasyon ABD

24. Yrd. Doç. Dr. Aliye Tuğba BAHADIR

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

25. Yrd. Doç. Dr. Cevdet NACAR

Biyofizik ABD

26. Yrd. Doç. Dr. Can ERZİK

Tıbbi Biyoloji ABD

27. Yrd. Doç. Dr. Tunç LAÇİN

Göğüs Cerrahisi ABD

28. Yrd. Doç. Dr. Bülent SAÇAK

Plastik Rekonstrüktifv ve Estetik Cerrahi ABD

29.Uzman Sibel DENİZ

 

 

 

İdari Personel:

Hülya KERVAN SIĞRILI

Ümmühan GÜLEN

PROJE KAYIT FORMLARI

''Akademik teşvik yönetmeliğinde araştırma başlığı altında herhangi bir yerden destek almayan çalışmaların belgelenmesinde gerekli olan ekteki formlar doldurularak birimimize (ARDEB) başvuru yapıldığında söz konusu çalışmalar kayıt altına alınıp belgelendirilmiş olacaktır. Bu yıla mahsus 2014 yılında başlamış (Etik Kurul onayı, Kurum izni, Anabilim Dalı Başkanı'nın onayı ve Klinik Çalışmalarda ise çalışma onayı ibraz şartı ile) olan  çalışmalarınızı aşağıdaki formları doldurarak ve  birimimize bildirilerek kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz.

Araştırma Çalışmaları Değerlendirme Kararları

Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu

Araştırma Çalışmaları Sonuç Raporu Formu

Araştırma Çalışmaları Sonuç Raporu Onay Formu

Tıp Fakültesi Bapko Tübitak Evrak Akış Prosedürü

Tıp Fakültesi Kayıtdışı Proje ve Araştırmalar Evrak Akış Prosedürü

İLETİŞİM

Hülya KERVAN SIĞRILI ve Ümmühan GÜLEN

e-posta: tip.ardeb@marmara.edu.tr

Tel: 0216 421 22 22-1865/1866

Faks: 0216 414 47 31

Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 10.01.2017 16:24:26 tarihinde güncellenmiştir.