Tıp Fakültesi

Tıp Fakültesi

Değişim Programları

ERASMUS

Erasmus+ Programı Nedir?

Erasmus+ Programı

 

ERASMUS+ PROGRAMI NEDİR?

Erasmus+ Programı adını; değişik Avrupa ülkelerinde hem öğrenci, hem de akademisyen olarak bulunmuş olmasından dolayı Rönesans Hümanizminin önemli temsilcilerinden biri olan, bir bakıma bugünkü Erasmus öğrencilerinin ‘ilki’ olarak görülen Hollandalı bilim adamı Erasmus'tan (1469-1536) almıştır.
 
Erasmus+ Programı  yüksek öğretim düzeyindeki işbirliğine yönelik programdır. Programının amacı yükseköğretimde kalitenin artırılması ve Avrupa boyutunun güçlendirilmesidir. Program kapsamında; yüksek ögretim kurumlarinin birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri, kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için hibe niteliğinde karsılıksız mali destek sağlamaktadır.

Erasmus+ Programının Alt Eylemleri;

Hareketlilik Faaliyetleri

 • Öğrenci Hareketliliği

  • Öğrenim hareketliliği

  • Staj hareketliliği

 • Personel Hareketliliği

  • Ders verme hareketliliği

  • Personel eğitimi hareketliliği

 • Hareketliliğin Organizasyonu

Erasmus Yoğun Dil Kursları

 • Yoğun Programlar
 • Hazırlık Ziyaretleri

 Kaynak: Ulusal Ajans

 

ERASMUS+ PROGRAMI

Marmara Üniversitesi Erasmus+ Programına 2002 yılında “pilot üniversite” uygulaması ile başlamıştır. Türkiye’nin , AB’ye aday ülke olarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına "tam üye" statüsüyle 1 Nisan 2004 tarihinde ki katılımının ardından, Üniversitemiz Erasmus+ Programından yararlanabilmek için "Erasmus Üniversite Beyannamesi"ne  başvurmuştur. Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirmeye tabi tutulan Üniversitemiz, Türkiye’den "Erasmus Üniversite Beyannamesi" almaya hak kazanan sayılı üniversiteler arasına girmiştir.
 
Üniversitemiz gösterdiği bu başarıyı devam ettirmiş ve programdan yararlanmaya başladığı ilk yıldan itibaren gerek program kapsamında yurtdışına gönderdiği öğrenci ve personel, gerek Marmara Üniversitesi'nde misafir ettiği öğrenci ve personel, gerekse programın kalitesini arttırmak için yaptığı çalışmalar ve uygulamalarla gözle görülür ilerlemeler kaydetmiştir.
 
2003-2004 akademik yılından 2009-2010 akademik yılına kadar Üniversitemizin Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına gönderdiği toplam öğrenci sayısı 1097’dir. Bu öğrencilerin oran olarak % 95’i “öğrenim hareketliliği” kapsamında Üniversitemizin 22 Avrupa Ülkesinde ki 230 farklı Üniversite ile yapmış olduğu Erasmus İkili Anlaşmaları kapsamında söz konusu üniversitelere bir dönem veya iki dönem eğitim almak üzere gitmişlerdir. Öğrenim hareketliliği faaliyetinde bulunan öğrencilerimiz, gittikleri üniversitelerde  en az diğer öğrenciler gibi üniversitenin eğitim, kültür ve sosyal imkanlarından yararlanabilmektedirler.
 
Program kapsamında yurtdışına giden öğrencilerimizden oran olarak % 5’i ise, Erasmus "staj/yerleştirme hareketliliği" faaliyetinden yararlanarak, çeşitli kurumlarda (işletme, eğitim merkezi, araştırma-uygulama merkezi) staj yapma olanağı bulmuşlardır.
 
Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği’nden yararlanan öğrencilerimiz, Avrupa Komisyonu’nun üniversitemize tahsis ettiği hibe miktarları doğrultusunda gittikleri ülke gruplarına göre maddi olarak desteklenmekte ve hibe alabilmektedirler. Bununla birlikte isteyen öğrencilerimiz, hibesiz olarak programdan yararlanabilmektedirler.
 
Üniversitemizin Erasmus+ Programındaki başarısı gelen öğrenci sayısından da anlaşılabilmektedir. Öğrenci hareketliliği kapsamında  2003-2004 akademik yılından 2009-20010 akademik yılına kadar üniversitemiz toplamda 839 Avrupalı öğrenciye ev sahipliği yapmıştır. AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nın değişim istatistiklerine  yıllar itibariyle ayrı ayrı bakıldığında ise, her yıl  Marmara Üniversitesi’nin ; Avrupalı öğrencilerin eğitim almak için tercih ettikleri ilk üç Türk üniversitesi arasında olduğu göze çarpmaktadır.
 
Marmara Üniversitesi, 2006 yılında Ülkemize gelip Türkçe dil kursu almak isteyen yabancı öğrencilere “Erasmus Yoğunlaştırılmış Dil Kursu (EILC)”  düzenleyerek, Avrupa Dil Ödülü’nün sahibi olmuştur.
 
Marmara Üniversitesi Erasmus+ Program uygulamalarını, öğrenci hareketliliği ile sınırlamamakta, üniversite personeline de “ders verme” ve “eğitim alma” faaliyetleri kapsamında yurtdışına gitme imkanı tanımaktadır. Bu güne kadar üniversitemizin 53 öğretim elemanı yurtdışındaki anlaşmalı olunan üniversitelere gidip, uluslararası boyutta ders vermiş ve deneyim kazanmışlardır.
 
Üniversitemiz, öğrencilerine farklı imkanlar ve bakış açıları sunmak amacıyla  Erasmus+ Programı kapsamında anlaşmalı üniversitelerden ders vermek üzere öğretim elemanları davet etmektedir. Bu güne kadar 120 öğretim elemanı üniversitemize gelerek, öğrencilerimize ders vermiştir.

Yukarıdaki içerik Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından sağlanmıştır

GHLO

FARABİ

 

 Farabi (871-950)

    Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.


     Farabi Değişim Programı Nedir?

     Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

     Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

    Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.


     Farabi Değişim Programı’nın Amaçları ve Programdan Beklentiler

    Farabi Değişim Programı’nın asli amaçları, yükseköğretim kurumları arasında etkileşime ve öğrenci ile öğretim üyelerinin hareketliliğine imkân sağlamaktır. Bu amacın gerçekleşmesi için de Yükseköğretim Kurulu hem yükseköğretim kurumlarındaki koordinatörlük yapılandırmasına destek verir, hem de programa katılan öğretim üyelerini desteklerken, aynı zamanda öğrencilere karşılıksız burs olanağı sunar.

    Farabi Değişim Programı’ndan, değişime katılan öğretim üyeleri ve öğrencilerin farklı bir akademik çevrede bulunarak eğitim-öğretim hayatları ile akademik çalışmalarına, sosyal gelişim süreçlerine ve kariyer planlarına olumlu bir katkı sağlaması beklenmektedir.


      YÖK Farabi Koordinasyonu

     Farabi Programı’nın koordinasyonunun sağlanması amacıyla Yükseköğretim Kurulu bünyesinde bir YÖK komisyonu ve bir de komisyona ve Kurul’a programın yürütülmesinde yardımcı olmak üzere Farabi Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur.

  Programın Kurul’da uygulayıcı birimi konumunda olan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, yükseköğretim kurumlarımızdan gelen başvuruların alınıp incelenmesi, gerekli dokümanların kontrolü ve varsa yükseköğretim kurumlarından gelen talepler doğrultusunda öğretim üyesi değişimine ilişkin ödemeler ile öğrenci bursları ve değişimin organizasyonu tutarlarının hesaplanması konusunda gerekli alt yapı çalışmalarını yürütür.

     Yapılan çalışmalar öncelikle Farabi Komisyonu, sonrasında da Yürütme ve gerekli hallerde de Genel Kurul yoluyla karar haline getirilir. Yürütme Kurulu, Genel Kurul tarafından belirlenen ilkeler doğrultusunda karar alma yetkisine sahiptir.

     Farabi Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan farabi.yok.gov.tr internet sayfasında konuyla ilişkin tüm belgeler, güncel bilgiler, programla ilgili gelişmeler, haber ve sunumlar ilgilerle doğrudan paylaşılmaktadır. Aynı web adresinde her tür iletişim kanalına ilişkin bilgiler de yer almakta, her tür soruya gecikilmeksizin cevap verilmeye çalışılmaktadır.

    YÖK Farabi Koordinasyon Birimi ayrıca yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanması gereken dokümanları da yakından takip ederek bu dokümanlara dayalı olarak programın yürütülmesi için gerekli çalışmaları hazırlar.

    Diğer taraftan YÖK Farabi Koordinasyon Birimi, YÖK Başkanlığına gelen Farabi Değişim Programı ile ilgili bilgi edinme e-postalarını ve programa ilişkin dilekçeleri cevaplama, resmi internet sayfasını güncelleme, yükseköğretim kurumlarının Farabi Kurum Koordinatörlükleri arasında iletişimi gerçekleştirme gibi işlemleri de yürütür.

     Birim aynı zamanda bölgesel veya ulusal ölçekli kongre, çalıştay, eğitim ve toplantılar organize ederek programın verimli ve etkin yürütülmesini sağlar.

  Birim ayrıca gerek duyulması halinde, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı’na Farabi Kurum Koordinatörlüklerinin idari ve mali denetiminin gerçekleştirilmesi hususunda yardımcı olur.

Yukarıdaki içerik Farabi Koordinatörlüğü tarafından sağlanmıştır

MEVLANA

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır.
 
Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için; öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler.

 

 

MEVLANA

 

Programa adını veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış; adeta onunla özdeşleşen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir.   
 
XIII. yüzyılda yaşamış, ama eserleriyle çağları aşmış bir sufi olan Mevlana; "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yanı sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana’nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir.
 
Öğrenim hayatı boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insanı olarak ziyaret etmiştir. Mevlana’nın hayatında ve felsefesinde "değişim" önemli bir yer tutmaktadır.  
Yukarıdaki içerik Mevlana Değişim Programı tarafından sağlanmıştır

STAJ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE

 STAJ YAPMAK  İÇİN  BAŞVURUDA  BULUNACAK  ÖĞRENCİLER  İÇİN BİLGİLER:

 

 Bir öğrencinin Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesin’de  Staj yapabilmesi için gerekli   belgeler:

 

 1. Öğrenci tarafından imzalanmış tarihli dilekçe
 2. Onaylı,  imzalı ve tarihli transkript
 3. Staj yapacak öğrencinin Dekanı  tarafından imzalanmış,   tarihli  ve onaylı  belgeleri;
  1. Şu an itibari ile Fakültenin öğrencisi olduğunu,
  2. Tıp eğitimine hiç ara vermediğini,
  3. Bu stajın onaylandığı nı (yapılacak stajın isimleri ve tarihleri belirtilmelidir) ,
  4. öğrencinin geçerli bir mesleki  hata (malpractice insurance)  sigortası bulunduğunu,

belirten belgeler

 1. Kişisel Sağlık sigortası kopyası
 2. Mesleki  hata sigortası  kopyası

Bu   belgeler   tamamlandıktan  sonra :

 1. Fakültemizin ilgili anabilim dalından görüş alınır.
 2. İlgili anabilim dalından kabul geldiği takdirde, Fakülte Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 3. Sonuç öğrenciye bildirilir.

Tüm bu işlemlerin yapılabilmesi için, staj tarihinden üç ay önce başvuru yapılması gerekmektedir.

 

 

ADRES:

Marmara Üniversitesi

Tıp Fakültesi

Öğrenci İşleri Ofisi Eğitim Birimi (3100)

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük  Yolu Sokak 9/1

Maltepe  34845  İstanbul, Türkiye 

Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 09.04.2015 12:26:29 tarihinde güncellenmiştir.