Etik Kurulu

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU

DOSYA İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

1

 

Akademik Kurul/

Anabilim Dalı Onay Yazısı

Çalışmanın yapılacağı Anabilim Dalı / Klinikten alınmış, Akademik Kurul Kararı veya Anabilim Dalı başkanından ya da Klinik Şefinden bilgisi ve izni olduğuna dair yazı bulunmalıdır.

2

Başvuru Formu:

Tüm araştırıcılar tarafından imzalanmış olmalıdır.

3

Özgeçmişler:

Kısa özgeçmiş (en fazla 1 veya 2 sayfa olacak şekilde) ilgili araştırıcı (özgeçmiş kime ait ise) tarafından tarih yazılarak imzalanmalıdır.

4

Araştırmacılar

Araştırıcıları içinde Marmara Üniversitesinin bir Öğretim Üyesi ya da Uzmanının yer almadığı Çalışmalar kabul edilmeyecektir.

5

Hasta Takip Formu

Örneği:

Çalışmada “varsa” kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form başvuru dosyasında bulunmalıdır

6

Taahhütname:

Taahhütname hazırlanmalı ve imzalanmalıdır

7

Araştırma Bütçesi:

Çalışmanın ayrıntılı bütçesi hazırlanmalı ve bütçe başvuru dosyasında bulunmalıdır.

8

Gönüllü bilgilendirme ve onam formu:

Gönüllü bilgilendirme ve onam formu örneği hazırlanmalıdır.

9

1 adet dilekçe

 

 

 

10 

Başvuru Dosyası:

(Bir basılı kopya + 1 CD yeterlidir)

Başvuru evrakları hazırlandıktan sonra, tüm başvuru evraklarının çıktısı alınarak, bir basılı kopyası şeffaf dosyaya konularak Etik Kurul Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.

Teslim edilen fiziki dosyadaki belgelerde ilgili bütün yerlerin imzalanmış olması zorunludur.

(Eksik İmza olması halinde  başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.).

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1 adet CD

 

İlgili dosyada bulunan tüm evrakların bir örneği, “başvuru formundaki sırasına göre” sadece bir adet Word ve/veya PDF sayfası formatında birleştirilerek tek sayfaya uyarlanmış biçimde(imzalı) CD’ye kaydedilmeli ve bu CD dosya ekinde mutlaka teslim edilmelidir.

Not: CD’ye kayıt edilen belgeler ile fizik dosyada yer alan belgelerin eşleşmemesi halinde başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.

 

(CD’deki kayıtlar sıkıştırılmış (rar, zip) veya açık halde MS Word ya da pdf gibi genel belge formatında olmamalıdır.)

 

AÇIKLAMALAR:

  • Etik Kurulu her ayın ilk haftası cuma günleri (ayda bir) toplanmaktadır.
  • Etik Kurul Başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuru dosyasının eksiksiz olarak, toplantının yapılacağı tarihten (toplantı tarihleri ve son başvuru tarihleri WEB sayfamızda ilan edilmektedir) en geç bir hafta önce teslim edilmelidir.
  • Geç teslim edilen başvurular bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir. Başvuru dosyası zamanında teslim edilmiş dahi olsa kimi zaman başvuru ve incelenecek dosya yoğunluğu nedeniyle bir sonraki toplantıda değerlendirilebilir.

 

İLETİŞİM

Telefon : 0216 777 55 41 (Fatma DUMAN)

E-posta : tip.etikkurul@marmara.edu.tr

 

 

Etik Kurul Başvurularının değerlendirilebilmesi/onaylanabilmesi için

Başvuruların, toplantının yapılacağı tarihten en geç bir hafta önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: COVİD-19 Ek Tedbirleri kapsamında Etik Kurul Sekreterliğimiz Salı ve Perşembe günleri hizmet vermeyecektir.

 

TOPLANTI TARİHLERİ

  SON BAŞVURU TARİHİ

2 Ekim 2020  

21 Eylül 2020 (16:30)

6 Kasım 2020  

26 Ekim 2020 (16:30)

4 Aralık 2020

23 Kasım2020 (16:30)

 

ETİK KURUL- GÜNCEL BAŞVURU FORMU İÇİN  TIKLAYINIZ... 

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

 

ÜYELER

Unvanı / Adı / Soyadı

Uzmanlık Dalı

Kurumu / EK Üyeliği

Prof.Dr. Haner DİRESKENELİ

Romatoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/ Başkan

Prof.Dr. Tülin ERGUN

Dermatoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Başkan Yrd.

Prof.Dr. Şefik GÖRKEY

Tıp Tarihi ve Etik

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Handan KAYA

Patoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. M.Bahadır GÜLLÜOĞLU

Genel Cerrahi

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Atila KARAALP

Farmakoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Semra SARDAŞ

Eczacı

M.Ü Eczacılık Fak./Üye

Prof.Dr. Başak DOĞAN

Diş Hekimi

M.Ü Diş Hekimliği Fak./Üye

Prof. Dr. Beste Melek ATASOY

Radyasyon Onkolojisi

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof. Dr. Elif KARAKOÇ AYDINER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof. Dr. Meltem KORAY

Diş Hekimi

İstanbul Üniv. Diş Hekimliği Fak./Üye

Doç. Dr. Gürkan SERT

Hukukçu

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Doç. Dr Figen DEMİR

Halk Sağlığı

Acıbadem Üniv. Tıp Fak.

Doç.Dr. Pınar Mega TİBER

Biyofizik

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Gözde Aynur MİRZA

Sağlık Mensubu olmayan kişi

Serbest


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 19.10.2020 10:06:14 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM