Etik Kurulu

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KLİNİK ARAŞTIRMA BAŞVURU FORMU

DOSYA İÇERİĞİNDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

 

1

 

Akademik Kurul/

Anabilim Dalı Onay Yazısı

Çalışmanın yapılacağı Anabilim Dalı / Klinikten alınmış, Akademik Kurul Kararı veya Anabilim Dalı başkanından ya da Klinik Şefinden bilgisi ve izni olduğuna dair yazı bulunmalıdır.

2

Başvuru Formu:

Tüm araştırıcılar tarafından imzalanmış olmalıdır.

3

Özgeçmişler:

Kısa özgeçmiş (en fazla 1 veya 2 sayfa olacak şekilde) ilgili araştırıcı (özgeçmiş kime ait ise) tarafından tarih yazılarak imzalanmalıdır.

4

Araştırmacılar

Araştırıcıları içinde Marmara Üniversitesinin bir Öğretim Üyesi ya da Uzmanının yer almadığı Çalışmalar kabul edilmeyecektir.

5

Hasta Takip Formu

Örneği:

Çalışmada “varsa” kullanılacak hasta verilerinin kaydedileceği form başvuru dosyasında bulunmalıdır

6

Taahhütname:

Taahhütname hazırlanmalı ve imzalanmalıdır

7

Araştırma Bütçesi:

Çalışmanın ayrıntılı bütçesi hazırlanmalı ve bütçe başvuru dosyasında bulunmalıdır.

8

Gönüllü bilgilendirme ve onam formu:

Gönüllü bilgilendirme ve onam formu örneği hazırlanmalıdır.

9

1 adet dilekçe

 

 

 

10 

Başvuru Dosyası:

(Bir basılı kopya + 1 CD yeterlidir)

Başvuru evrakları hazırlandıktan sonra, tüm başvuru evraklarının çıktısı alınarak, bir basılı kopyası şeffaf dosyaya konularak Etik Kurul Sekreterliği’ne elden teslim edilmelidir.

Teslim edilen fiziki dosyadaki belgelerde ilgili bütün yerlerin imzalanmış olması zorunludur.

(Eksik İmza olması halinde  başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.).

 

 

 

 

11

 

 

 

 

1 adet CD

 

İlgili dosyada bulunan tüm evrakların bir örneği, “başvuru formundaki sırasına göre” sadece bir adet Word ve/veya PDF sayfası formatında birleştirilerek tek sayfaya uyarlanmış biçimde(imzalı) CD’ye kaydedilmeli ve bu CD dosya ekinde mutlaka teslim edilmelidir.

Not: CD’ye kayıt edilen belgeler ile fizik dosyada yer alan belgelerin eşleşmemesi halinde başvuru dosyası kabul edilmeyecektir.

Dosya teslim esnasında tip.etikkurul@marmara.edu.tr adresine dosyanın PDF hali mail atılması hususunu önemle rica ederiz.

(CD’deki kayıtlar sıkıştırılmış (rar, zip) veya açık halde MS Word ya da pdf gibi genel belge formatında olmamalıdır.)

 

AÇIKLAMALAR:

  • Etik Kurulu her ayın ilk haftası cuma günleri (ayda bir) toplanmaktadır.
  • Etik Kurul Başvurularının değerlendirilebilmesi için başvuru dosyasının eksiksiz olarak, toplantının yapılacağı tarihten (toplantı tarihleri ve son başvuru tarihleri WEB sayfamızda ilan edilmektedir) en geç bir hafta önce teslim edilmelidir.
  • Geç teslim edilen başvurular bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir. Başvuru dosyası zamanında teslim edilmiş dahi olsa kimi zaman başvuru ve incelenecek dosya yoğunluğu nedeniyle bir sonraki toplantıda değerlendirilebilir.
  • İl Sağlık Müdürlüğüne verilecek çalışmalarda 10 Adet imza ve klinik araştırma etik kurulunun çalışma esaslarını gösteren belgenin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

İLETİŞİM

Telefon : 0216 777 55 41 (Güler SUNA)

E-posta : tip.etikkurul@marmara.edu.tr

 

 

Etik Kurul Başvurularının değerlendirilebilmesi/onaylanabilmesi için

Başvuruların, toplantının yapılacağı tarihten en geç bir hafta önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: Etik Kurul Sekreterliğimiz Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri başvuru belgelerini teslim almaktadır.

TOPLANTI TARİHLERİ

İLK BAŞVURU TARİHİ

  SON BAŞVURU TARİHİ

     
06.01.2023 05.12.2022 28.12.2022
03.02.2023 09.01.2023 25.01.2023
03.03.2023 06.02.2023 22.02.2023
07.04.2023 06.03.2023 29.03.2023
05.05.2023 10.04.2023 26.04.2023
02.06.2023 08.05.2023 24.05.2023
14.07.2023 05.06.2023 05.07.2023
08.09.2023 07.08.2023 29.08.2023
06.10.2023 11.09.2023 27.09.2023
03.11.2023 09.10.2023 25.10.2023
08.12.2023 06.11.2023 29.11.2023

 

ETİK KURUL- GÜNCEL BAŞVURU FORMU İÇİN  TIKLAYINIZ... 

 

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanlığı

 

ÜYELER

Unvanı / Adı / Soyadı

Uzmanlık Dalı

Kurumu / EK Üyeliği

Prof.Dr. Haner DİRESKENELİ

Romatoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/ Başkan

Prof.Dr. Tülin ERGUN

Dermatoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Başkan Yrd.

Prof.Dr. Handan KAYA

Patoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. M.Bahadır GÜLLÜOĞLU

Genel Cerrahi

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof. Dr. Rezzan GÜLHAN

Farmakoloji

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof.Dr. Semra SARDAŞ

Eczacı

İstinye Üniv. Sağlık Bilimleri Fak. /Üye

Prof.Dr. Başak DOĞAN

Diş Hekimi

M.Ü Diş Hekimliği Fak./Üye

Prof. Dr. Beste Melek ATASOY

Radyasyon Onkolojisi

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof. Dr. Elif KARAKOÇ AYDINER

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Prof. Dr. Meltem KORAY

Diş Hekimi

İstanbul Üniv. Diş Hekimliği Fak./Üye

Prof. Dr. Gürkan SERT

Tıp Tarihi ve Etik

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Doç. Dr Figen DEMİR

Halk Sağlığı

Acıbadem Üniv. Tıp Fak.

Prof. Dr. Pınar Mega TİBER

Biyofizik

M.Ü Tıp Fakültesi/Üye

Zeynep AKGÜN

Sağlık Mensubu olmayan kişi

Serbest

Öncel Onur AKBAŞ

Hukukçu

Üye


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 23.10.2023 14:50:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM