Kurumsal Amaç ve Hedefler

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurumsal Amaç ve Hedefleri

Marmara Üniversitei Tıp Fakültesinin kurumsal temel amacı, “daha sağlıklı bir toplum hedefiyle” mezun olduğunda toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek hekimler yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda toplumun öncelikli sağlık sorunlarını kavrayan, önleyen, çözüm üreten, sağlığı geliştiren, sağlık belirleyicilerine müdahale edebilen hekimler yetiştirilebilmesi hedeflenmiştir. Tıp Fakültemizin kurumsal amaçları eğitim, araştırma ve hizmet öğelerini ayrı ayrı içerecek şekilde düzenlenmiştir.

 

 

Kurumsal Eğitim Stratejimiz: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin referans bir eğitim merkezi olması.

 

 

Amaç: Etik ilkelere bağlı, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel ve mesleki olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici hekim yetiştirmek.

 

 

Hedefler:

 • Hekimden beklenen temel rolleri (hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, lider ve yönetici) ve ilgili yeterlilikleri sağlayacak bir eğitim programının yürütülmesi.
 • Eğitim programımızın Ulusal çekirdek eğitim programı doğrultusunda ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarının gözetecek şekilde düzenlenmiş olması
 • Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi, eğitim programı ve eğitim yöntemleri hakkında güncelliklerinin sağlanması
 • Çağdaş ve etkin eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi
 • Öğrencilerin uluslararası değişim ve ziyaret programlarına katılımını arttıracak imkanların hazır bulundurulması
 • Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonu.

 

Kurumsal Araştırma Stratejimiz: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin referans bir araştırma merkezi olması.

 

Amaç: Evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak.

 

Hedefler:

 • Yapılan araştırmaların ve bilimsel çalışmaların sayı ve kalitesini arttırmak, ürün ve patente yönelik çalışmaların tamamlanması amacıyla yurtiçi ve yurtdışı başarılı üniversiteler/kuruluşlar ile araştırma işbirliğinde bulunmak.
 • Araştırmaların yürütülmesi ve multidisipliner araştırmaların planlanması sürecini kolaylaştırmak için araştırma merkezleri kuruluşuna ve işletilmesine katkı sağlamak.
 • Güçlü öğretim üyesi kadrosu potansiyelinin en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak.
 • Yeni projelerin oluşturulabilmesi ve desteklenmesi için gerekli eğitim olanaklarının sağlanması.
 • Araştırmaların, etkinliği ve saygınlığı yüksek toplantılarda sunulması, nitelikli dergilerde yayınlanmasının desteklenmesi.
 • Yüksek lisans ve doktora programlarının nitelik ne niceliklerinin arttırılarak, kurum misyon ve vizyonunu destekler hale getirilmesi.

Hizmet Stratejisi: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kalite, güvenilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde referans bir sağlık sunum merkezi olması

 

Amaç: Toplum gereksinimlerinin bilincinde ve duyarlı olarak, tıbbın tüm alanlarında etkin, güvenilir, hızlı ve kaliteli sağlık hizmet sunumunun verilebiliyor olması.

 

Hedefler:

 • Hasta güvenliğini önceleyen, tüm uygulamalarını etik kurallar çerçevesinde sürdüren yaklaşımların benimsenmesi
 • Bilgi ve teknolojiyi kullanarak daha hızlı ve daha yüksek kalitede sağlık hizmeti sunulabilmesi için gerekli altyapı ve olanakların temini
 • Uygulamalı tıp eğitimi ile sağlık hizmeti sunumu ve araştırma faaliyetlerinin koordine bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemlerin alınması
 • Hastane ortak kullanımında Sağlık Bakanlığı ve Üniversite işbirliğinin her iki taraf için de daha verimli hale getirilmesi.
 • Çevreye duyarlı, insan mutluluğuna önem veren, yenilikçi ve kendini sürekli geliştiren köklü bir kurum olarak varlığını devam ettirmek.

Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 09.04.2023 17:54:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM