Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri

Eğitim Programının Amaç ve Hedefleri

2021 itibariyle UÇEP 2020 doğrultusunda hazırlanan Fakülte çerçeve programı oluşturulmuştur. Faz çalışma gruplarının çalışmalarıyla eğitim programı sürekli olarak değerlendirilmekte, belirlenen ihtiyaçlara ve yeni oluşan durumlara göre eğitim programımız güncellenmektedir. Fakültemizin eğitime ilişkin amaç ve hedefleri şu şekilde tanımlanabilir;

 

  • Toplum yönelimli eğitim ve hizmet anlayışı
  • Eğitim, hizmet ve araştırmada bütünlük; eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetleri arasında optimum denge arayışı ve bunların birbirini besleyecek şekilde iç içe yürütülmesi
  • Eğitim, hizmet ve araştırmada disiplinlerarası yaklaşım
  • Sağlık hizmeti sunumunda ve eğitimde kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı tıp eğitimi
  • Eğitimde mesleki ve bireysel gelişime odaklılık
  • Bireysel ve sosyokültürel bağlama duyarlı sağlık hizmeti ve eğitim anlayışı
  • Nitelikli sağlık hizmeti sunmak ve bu yönde eğitim vermek için tüm eğitim sürecini uluslararası düzeyde belirlenmiş yeterlik alanları üzerinde temellendirme
  • Hem hizmet hem de eğitimde profesyonel (bireysel ve mesleki) değerlere ve davranışlara duyarlılık
  • Sürekli mesleki / kurumsal gelişim anlayışıyla eğitici yeterlikleri de dahil olmak üzere profesyonel yetkinliklerini iyileştiren gelişime açık eğiticiler ve gelişime açık fakülte anlayışı

 


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 15.11.2022 00:05:45 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM