Yetkinlik Alanları ve Yeterlikleri

MÜTF Eğitim Programı Yetkinlik Alanları ve Yeterlikleri

 

YETKİNLİK

YETERLİK ALANI

1.Sağlık Hizmet Sunucusu

1.1.Tıbbın bilimsel temeli, hasta-merkezli bütüncül yaklaşım

1.2.Bireyin ve toplum sağlığının korunması geliştirilmesi

1.3.Sağlık hizmet sunumu ve hekimlik uygulamaları

1.4.Sağlık hizmet sunumu ve hasta/çalışan güvenliği

1.5.İnsan-çevre etkileşimi, sağlığa bütüncül yaklaşım ve çevre sağlığı

2.Mesleki Etik ve Profesyonelliğe Yönelik İlkeleri Benimseyen

2.1.Hekimlik kimliği ve profesyonelliğe yönelik davranışlar

2.2.Mesleki uygulama, bireysel performans ve değerlendirme

3.Sağlık Savunucusu

3.1.Toplum yönelimli hekimlik, toplumsal hesapverebilirlik ve toplum sağlığı geliştirme 

3.2.Sağlık sistemleri ve sağlığın/ sağlık hizmet süreçlerin iyileştirilmesi 

4.Lider-Yönetici

4.1.Sağlık süreçleri, değişim ve liderlik

4.2.Sağlık süreçleri ve yönetim

5. Ekip Üyesi

5.1.Ekiple iletişim, birlikte çalışma

5.2.Meslekdaşları ve diğer meslek grupları ile birlikte çalışma

6.İletişimci

6.1.İletişim becerileri ve etkin iletişim

6.2.Hasta-merkezli iletişim ve süreci birlikte yürütme

7.Bilimsel ve Analitik Yaklaşım Gösteren

7.1.Bilimsel yaklaşım ve araştırma/proje tasarlama

7.2.Kanıta dayalı yaklaşım, Bilginin yönetimi ve karar verme

8.Yaşam Boyu Öğrenen ve Gelişen

8.1.Reflektif deneyim ve sürekli öğrenme/gelişim

8.2.Çalışan sağlığı ve iyilik halinin sürdürülmesi

8.3.Sağlık eğitimi, danışmanlık

 


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 09.05.2022 14:41:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM