Mezuniyet Öncesi Eğitim

Fakültemizde, eğitimin odağına ‘MESLEKİ ve BİREYSEL GELİŞİM’ alınmıştır. Parçalı yaklaşımla eğitimde genel tıp alanıyla ilgili bilgi, beceri ve tutumları ayrı ayrı ele almak yerine, bütüncül bir yaklaşım 2 benimsenerek yeterliğe dayalı eğitim yaklaşımı benimsenmiştir.

Altı yıllık eğitim süreci, iki ana eğitim dönemine ayrılarak, öğrenim stratejileri ve modelleri ile birlikte şu şekilde yapılandırılmıştır

 

  • Klinik öncesi eğitim dönemi: Faz 1 eğitim dönemi (1., 2., 3. sınıflar) olarak da adlandırılan ve öğrencilerin tıp alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandığı bu dönemde, daha çok, bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik olan öğrenim stratejileri ve modelleri (interaktif sunumlar, olgu tartışmaları, probleme dayalı öğrenme, simüle ortamlarda veya laboratuvarlarda beceri eğitimleri vb) kullanılmaktadır.

 FAZ1 EĞİTİM PROGRAMI

 

Hekimlik Uygulamaları

Moleküler/ Hücresel Düzeyden İnsana Normal Yapı ve İşlevler

 

Hücreye Giriş & Hücresel Çoğalma

Hücresel Metabolizma & Taşınım

Vücudunun Gelişimi & Organizasyonu

Sinir Sistemi & Davranış Bilimlerine Giriş

Seçmeli Dersler

ICP-II

Tıpta İnsan

Temel Patofizyoloji

Organ Sistemleri (Yatay-Dikey Entegrasyon)

 

Hücre ve Doku Hasarı-I

Hücre ve Doku Hasarı-II

Hematopoetik Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

Kas-İskelet Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

Solunum Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

Seçmeli Dersler

Araştırma Becerileri ve Öğrenci Araştırmaları

Organ Sistemleri veya Tema (Yatay ve Dikey Entegrasyon)

 

Kalp-Damar Sistemi ve İlişkili Hast.

Mide-Barsak Sistemi ve İlişkili Hast.

Sinir Sistemi ve İlişkili Hastalıklar

Büyüme, Gelişme, Zihinsel Sağlık ve İlişkili Hastalıklar

Üriner ve Üreme S. ve İlişkili Hast.

Seçmeli Dersler

KUG

DERS KURULLARI

 

  •  Klinik eğitim dönemi: Faz 2 (4. ve 5. sınıflar) ve Faz 3 (6. sınıf) eğitim dönemi olarak ikiye ayrılan klinik eğitim döneminde daha çok, yeterlik kazandırmaya ve geliştirmeye yönelik gelişimsel ve süreç yönelimli öğrenim stratejileri ve modelleri (yaşantısal öğrenme, iş başında öğrenme ve değerlendirme, proje temelli öğrenme vb) kullanılmaktadır.

 

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim

 Ve Danışmanlık Programı

FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterlik Kazanma)

 

Klinik Eğitime Uyum

 

1 Hafta

 

Dahili Hastalıklar Bloğu

 

14 Hafta

 

Cerrahi Hastalıklar 

 

6 Hafta

 

 

Duyu Sistemleri Sağlığı ve Hastalıkları

 

7 Hafta

 

 

Kas-İskelet Sağlığı ve Hastalıkları

 

6 Hafta

 

Seçmeliler

 

2+2 Hafta

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim

 Ve Danışmanlık Programı

FAZ 2 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterlik Kazanma)

 

Yaşam Boyu Sağlık Bloğu

 

12 Hafta

 

Sinir Sistemi ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

 

7 Hafta

 

Girişimsel Cerrahi Uygulamalar

(Özel Cerrahi Hastalıklar)

 

4 Hafta

 

Üreme Sağlığı Bloğu

8 Hafta

 

Seçmeliler

2+2 Hafta

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim

 Ve Danışmanlık Programı

FAZ 3 EĞİTİM PROGRAMI (Yeterliklere Uygun Performans)

Dahili Hastalıklar

 

2 Ay

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

 

2 Ay

Toplum Sağlığı ve Toplum Yönelimli Hekimlik Bloğu

 

4 Ay

Acil Olgulara Yaklaşım ve İlk Müdahale

 

2 Ay

Seçmeliler

1+1 Ay

 

 

 

 

 


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 10.03.2021 14:09:17 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM