Kalite Politikamız

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kalite politikası, Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için kalite güvence süreçlerini eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında Fakültemizin tüm akademik ve idari personelinin katılımıyla sürekli iyileştirilebilir bir durumda tutarak ulusal mevzuat hükümleri ile uluslararası hukuka uygun bir şekilde işletmektir.

Bu politika kapsamında fakültemizin ilkeleri aşağıda belirtilmiştir;

▪ Hekimden beklenen temel rolleri (hekim, sağlık savunucusu, bilim insanı, iletişimci, ekip üyesi, lider ve yönetici) ve ilgili yeterlilikleri sağlayacak bir eğitim programının yürütülmesi.

▪ Eğitim programımızın Ulusal çekirdek eğitim programı doğrultusunda ve toplumun öncelikli sağlık sorunlarının gözetecek şekilde düzenlenmiş olması

▪ Öğretim üyelerinin eğitici niteliklerinin geliştirilmesi, eğitim programı ve eğitim yöntemleri hakkında güncelliklerinin sağlanması

▪ Çağdaş ve etkin eğitim, öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi

▪ Öğrencilerin uluslararası değişim ve ziyaret programlarına katılımını arttıracak imkanların hazır bulundurulması

▪ Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyonunun sağlanması

 


Bu sayfa Tıp Fakültesi tarafından en son 09.12.2023 12:27:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM