2018 Yılında Yeni Kayıt Yaptırmış/Yaptıracak Olan Yabancı Uyruklu Öğrencilerin İkametgah İzni İşlemleri İçin Hazırlamaları Gereken Belgeler

HAZIRLANAN BELGELERİN TESLİM 10 EKİM 2018 TARİHİNE KAYITLI OLDUĞU AKADEMİK BİRİMİN ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSUNA

TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

 

A - YENİ KAYIT YAPTIRMIŞ VE İLK DEFA İKAMETGAH TEZKERESİ

       ALACAK  ÖĞRENCİLER:

        - Öğrenci Belgesi

        - Pasaport Aslı ve Fotokopisi (Pasaportun ön sayfası ve Türkiye'ye son giriş mührü fotokopisi)

        - Daha önceden ikametgahı var ise, ikametgah fotokopisi (arkalı-önlü)

        - Sağlık Sigortası (1 yıllık)

        - Sigorta Tebliği (Tebliğ Tebellüg Örneği Belgesi)

        - Gelir Beyanı (Gelir Belgesi Beyanı Dilekçe Örneği)

        - Adli Sicil Belgesi (Zorunlu Evrak Olmayıp, Gerekli Durumlarda İl Göç İdaresi personelleri tarafından istendiğinde hazırlanacak)

        - 18 Yaşından küçük olanlar Yurt Dışında bulunan anne ve babası nın izin belgesi ve ilgili belgenin Türkçe tercümeli

        - Kart Bedeli Dekontu (58,5 TL) (Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara yatırılacak)

        -  4 adet Fotoğraf (Son 3 ayda çekilmiş olmalıdır)

        - İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'nin sayfasının e-ikamet sisteminden randevu alınacak ve randevu çıktısı. (Randevusuz kesinlikle işlem yapılmayacak)

             NOT: Yukarıda belirtilen belgeler hazırlanarak 10 Ekim 2018 tarihine Kayıtlı oldukları akademik birimin öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

 

B - DAHA ÖNCE KAYITLI OLUP İKAMETGAH TEZKERESİ ALMIŞ VE

       SÜRESİNİ  UZATACAK ÖĞRENCİLER

        - İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi'nin sayfasının e-ikamet sisteminden uzatma randevusu almaları

          NOT : vize-vize muafiyeti veya ikamet izni bitenler, bittiği tarihten itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde randevu almayan öğrencilerin işlemleri İstanbul Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılmayacak.

       NOT: Randevu sisteminde belirtilen belgeleri hazırlayarak randevu sisteminde yazan adrese posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir.

      

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ AYRINTILAR:

n  Pasaportunda isim/soyisim ayrımı olmayan ve full name olarak belirtilen pasaporta sahip yabancılar kendi ülkelerinin konsolosluklarından isim soyisim belgesi alabilir ve ikametleri o bilgilere göre düzenlenecektir. Belgeyi alamadıkları takdirde ikamet bilgilerine isim ve soyisim olarak aynı full name iki defa girilir; bu durum İkamet almalarına engel olmamaktadır.

 

n  18 yaş altındaki öğrenciler için, anne-baba muvaffakatnamesi ve muvaffakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye'deki gerçek veya tüzel kişinin taahhütnamesi ile öğrencinin doğum belgesi gerekmektedir.

Muvaffakatname ve doğum belgesi yurtdışında apostilli ve Türkçe olarak hazırlanıp gönderilmişse yeterlidir.

Türkçe değilse Türkiye'deki bir noterde tercüme ettirilecek, tercümenin uygunluğu ülke konsolosluğu tarafından tasdik edilecek ve son olarak valilik/kaymakamlık makamınca belgeye apostil vurulacak ve belge teslim edilecektir.

Anne-baba Türkiye'de ise muvaffakatname ülkemizdeki bir noterde doğrudan hazırlatılabilir.

 

n  Özel öğrenci ve misafir öğrenci statüsündekiler öğrenci ikametine başvuramaz.

 

n  Herhangi bir enstitü/fakülte/yüksekokul kaydı olmayıp yalnızca Türkçe öğrenme kursuna kayıtlı öğrenciler, öğrenci ikamet başvurusunda bulunamaz.

HIZLI ERİŞİM