2019 yılı TÜSEB Aziz Sancar Sağlık Bilim Teşvik Ödülü

2019 yılı TÜSEB Aziz Sancar Sağlık Bilim Teşvik Ödülü Üniversitemizin aday gösterdiği Tıp Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Allerjisi ve İmmünolojisi Bilim Dalı’dan Prof. Dr. Safa Barış’a verildi. Prof. Dr. Safa Barış primer immün yetmezlikler alanında yapmış olduğu önemli ulusal ve uluslararası araştırmalarıyla genetik temelli immün yetmezliklerin tanınmasına, patogenezi tam bilinmeyen bu hastalıkların aydınlatılmasına bilimsel yenilikler getirmiş ve hastalıkların kontrolünde daha etkili ve patogeneze yönelik tedavilerin bulunmasına katkılar sağlamıştır.

TÜSEB Aziz Sancar Teşvik Ödülü, Sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış bilim insanlarına verilmektedir.

Prof. Dr. Safa Barış’ı ve ekip arkadaşlarını gösterdikleri bu başarıdan dolayı kutlar, başarılar dileriz

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM