2020 – 2021 Eğitim Öğretim Dönemi Ders Kurulu ve Staj Değerlendirmeleri

Pandemi sürecinde öğrencilerimizi önceleyerek eğitimlerinin aksamaması ve mümkün olduğunca sağlıklı bir değerlendirme süreci oluşturabilmek için öğrencilerimizden gelen geri bildirimler değerlendirilmiş ve sınavlar ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Faz I ve II döneminde yapılması planlanan ders kurulu ve staj değerlendirme sınavlarının aşağıda belirtilen şekilde; biri online diğeri ise örgün eğitime geçildiğinde fakültede basılı sınav kağıdı ile yapılmak üzere iki ayrı tarihte uygulanmasına ve öğrencilerin iki sınavdan birini seçerek değerlendirme sınavına katılmasına karar verilmiştir.

1 - 2020-2021 eğitim öğretim dönemi Y2C1 Ders Kurulu sınavı 26 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da, Y3C1 Ders kurulu Sınavı saat 14.00’da çoktan seçmeli online sınav olarak gerçekleştirilecektir. Sınavlar Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve Marmara Üniversitesi – Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı öğrencileri için eşzamanlı olarak uygulanacaktır.

Dahiliye (Internal Medicine) Staj değerlendirme teorik sınavı daha önce bildirildiği gibi 19 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 10.00’da online, çoktan seçmeli sınav olarak uygulanacaktır. Covid-19 pandemisi tedbirlerinin sonlandırılması durumunda ikinci dönem dahiliye klinik pratikleri ve değerlendirmeleri yapılacak olup staj değerlendirme notu, yapılan teorik sınavın %50’si klinik pratik değerlendirmesinin %50’si toplanarak hesaplanacaktır.

Sınavlara erişim Kurumsal Eğitim Yönetimi ve Planlama Sistemi (KEYPS) üzerinden yapılacaktır. Her öğrenci kendi kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sınava katılacaktır.

  • Sınav süresi sınavdan önce ilan edilecek olup her bir soruya, sorunun çözüm süresi göz önünde bulundurularak 60-150 saniye arasında süre verilecektir.
  • Sorular sürelerine göre art arda ekrana gelecek olup bir önceki soruya geri dönme seçeneği olmayacaktır.
  • Öğrencilerin sınava bağlandıkları erişim IP’leri loglar ile kayıt altında tutularak sınav bitimine kadar kontrol edilecektir. Aynı IP üzerinden sınava girecek öğrencilerin sınavdan en geç 24 saat öncesine kadar geçerli mazeretlerini belirtmeleri gerekmektedir.

2 - Söz konusu sınavlar Covid-19 pandemisi tedbirlerinin sonlandırılması ve örgün eğitime geçilmesi durumda fakültede basılı sınav kağıdı ile gerçekleştirilecektir.

  • Online sınava giren öğrencilerin örgün eğitime geçildiğinde yapılacak olan sınava katılma hakkı olmayacaktır.
  • Bir üst sınıftan ders almak için geçmeleri gereken ders kurulları olan düzensiz (irregular) öğrencilerin eğitim sürelerinin uzamamaları için online sınava katılmaları gerekmektedir.

3 - Online sınav için belirtilen tarihlerde bağlantı ve teknik altyapı vb. sorunları nedeniyle sınava katılan, ancak sınavını tamamlayamayan öğrencilerin mazeretleri ilgili kurullarda değerlendirilecek ve haklı görülenler için örgün eğitime geçildiğinde sınav fakültede yapılacaktır.

4 - Pandemi koşulları nedeniyle örgün eğitime başlanamadığı durumda ise o günün koşulları içinde değerlendirme yapılarak sınavlar planlanacaktır.

HIZLI ERİŞİM