BÜTÜNLEME VE TEK DERS SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bütünleme Sınavlarında, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Bütünleme ve Tek Ders Sınavları Uygulama Esaslarının 4. Madde Hükümleri Uygulanacaktır.


2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BÜTÜNLEME VE TEK DERS SINAVLARI UYGULAMA ESASLARI

A) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2012 tarihli ve 5854-027380 sayılı kararı öncesi bütünleme sınavı hakkı olmayan öğrenciler (M.Ü. 14.08.2008 ve 24.08.2008 tarihli yeni yönetmeliklere tabi öğrenciler) için;

1) Bütünleme sınavlarının 27 Ağustos – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılmasına,

                     a) ATA121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (ve yıllık ATA120) dersinin bütünleme sınavının 3 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 17.00’da, ATA122 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II dersinin bütünleme sınavının 3 Eylül 2012 Pazartesi günü saat 18.00’da M.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmasına,

                    b) TRD121 Türk Dili I (ve yıllık TRD120) dersinin bütünleme sınavının 4 Eylül 2012 Salı günü saat 17.00’da, TRD122 Türk Dili II dersinin bütünleme sınavının 4 Eylül 2012 Salı günü saat 18.00’da M.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmasına,

                     c) Yabancı Dil I (İngilizce) (YDZI121 ve YDZI131) derslerinin bütünleme sınavının 5 Eylül 2012 Çarşamba günü saat 17.00’da, Yabancı Dil II (İngilizce) (YDZI122 ve YDZI132) derslerinin bütünleme sınavının 5 Eylül 2012 Çarşamba günü saat 18.00’da M.Ü. Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yapılmasına,

2) Bütünleme sınavları sınav programı hazırlanırken 4. sınıf ile 3. sınıfın, 3. sınıf ile 2. sınıfın ve 2. sınıf ile 1. sınıfın sınavlarının çakıştırılmamasına,

3) 2011-2012 Güz, 2011-2012 Bahar ve 2011-2012 Yaz dönemleri için bütünleme sınavının uygulanmasına,

4) Önlisans ve lisans programlarında sadece devam şartı yerine getirilmiş ve başarısız not alınmış dersler için uygulanmasına;

                     a) FG, FD, FF notu ile başarısız olmuş öğrencilerin sınava alınmasına,

                    b) DZ notu almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                     c) Not yükseltme amacıyla; S, DD notu veya üzeri not almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    d) Derse Güz, Bahar veya Yaz döneminde kayıt yaptırmamış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    e) Güz döneminde başarısız olunmuş bir ders Bahar veya Yaz döneminde alınmış ve başarılmış ise öğrencinin bütünleme sınavına alınmamasına,

                      f) Bahar döneminde başarısız olunmuş bir ders Yaz döneminde alınmış ve başarılmış ise öğrencinin bütünleme sınavına alınmamasına,

5) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında sadece devam şartı yerine getirilmiş ve başarısız not alınmış dersler için uygulanmasına;

                     a) FG, FD, FF, DD, DC notu ile başarısız olmuş öğrencilerin sınava alınmasına,

                    b) DZ notu almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                     c) Not yükseltme amacıyla; S, CC notu veya üzeri not almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    d) Derse Güz veya Bahar döneminde kayıt yaptırmamış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    e) Güz döneminde başarısız olunmuş bir ders Bahar döneminde alınmış ve başarılmış ise öğrencinin bütünleme sınavına alınmamasına,

6) Yüksek lisans dereceli doktora, lisans dereceli doktora ve sanatta yeterlik programlarında sadece devam şartı yerine getirilmiş ve başarısız not alınmış dersler için uygulanmasına;

                     a) FG, FD, FF, DD, DC, CC notu ile başarısız olmuş öğrencilerin sınava alınmasına,

                    b) DZ notu almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                     c) Not yükseltme amacıyla; S, CB notu veya üzeri not almış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    d) Derse Güz veya Bahar döneminde kayıt yaptırmamış öğrencilerin sınava alınmamasına,

                    e) Güz döneminde başarısız olunmuş bir ders Bahar döneminde alınmış ve başarılmış ise öğrencinin bütünleme sınavına alınmamasına,

7) Yaz okuluna katılanlar için 3 Eylül 2012 tarihinde yapılacak olan Tek Ders Sınavının 17 Eylül 2012 Pazartesi günü yapılmasına ve aşağıdaki halleri de kapsamasına,

                     a) Üniversitemiz veya diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okuluna katılarak mezuniyet aşamasına gelen ve Tek Ders Sınav şartlarını sağlayan öğrencilerin Tek Ders Sınavına alınmasına,

                    b) Bahar dönemi sonunda Tek Ders Sınavı hakkı kazanan ancak hakkını kullanmayan öğrencilerin 17 Eylül 2012 tarihindeki Tek Ders Sınavına alınmasına,

                     c) Yaz döneminde staj yaparak mezuniyet aşamasına gelen ve Tek Ders Sınav şartlarını sağlayan öğrencilerin Tek Ders Sınavına alınmasına,

                    d) Bütünleme sınavları sonrası mezuniyet aşamasına gelen ve Tek Ders Sınav şartlarını sağlayan öğrencilerin Tek Ders Sınavına alınmasına,

B) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.06.2012 tarihli ve 5854-027380 sayılı kararı öncesi bütünleme sınavı hakkı olan öğrenciler (M.Ü. Eski yönetmeliklere tabi öğrenciler) için;

1) Öğrencilerin daha önceden bütünleme sınav hakkı olduğu ve ilgili dönemde bütünleme sınavı yapılması nedeniyle yeniden bütünleme sınavı yapılmamasına,

2) Bu öğrencilerden ilgili dönemde bütünleme sınavı yapılmasına rağmen sınava girmeyenlerin yeniden bütünleme sınavına alınmamasına,

3) Yaz Okuluna katılanların veya stajlarını Yaz döneminde tamamlayanların 17 Eylül 2012 tarihindeki Tek Ders Sınavına alınmasına,

C) Bütünleme sınavına ilişkin diğer esaslar;

1) Bütünleme sınavının mazereti veya telafisi olmayacağına,

2) Bütünleme sınavına alınacak öğrencilerin belirlenmesinde;

                     a) Öğrencilerin başvuru yapmalarına gerek olmadığına,

                    b) Sınava girecek öğrenci listelerinin bu Uygulama Esaslarına uygun olarak Birimler tarafından otomatik olarak hazırlanmasına,

                     c) Sınava girmeyen öğrencilerin sınav sonrası listeden otomatik olarak çıkarılmasına,

3) Yarıyıl içi eğitim-öğretim etkinliklerinin yoğun ve yarıyıla yayılmış olan seminer, bitirme projesi, bitirme ödevi, bitirme tezi, staj, dönem projesi ve benzeri derslerde bütünleme sınav tarihine kadar yarıyıl içi dahil dersin tüm gereklerini yerine getiren öğrencilerin bütünleme sınavına alınmasına,

4) 27 Ağustos – 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının 2011-2012 Yaz dönemi sonrası yeni bir dönem olarak öğrenci transkriptlerine işlenmesine,

5) Bütünleme sınavına girilecek derslerin yarıyıl içi değerlendirme notunun aynen aktarılmasına, yarıyıl sonu sınavı yerine bütünleme sınavının işlenmesine,

6) Başarı notunun ilgili dönemde olduğu gibi yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarının ağırlıklandırılarak hesap edilmesine,

7) Başarı notunun harfli başarı notuna dönüştürülmesinde;

                     a) Doğrudan Dönüşüm Sistemi (DDS) kullanılan derslerde başarı notunun yine DDS kullanılarak harfli başarı notuna dönüştürülmesine,

                    b) DDS kullanılmayan (Bağıl Değerlendirme Sistemi ve Öğretim Üyesi Takdiri) derslerde Yaz Okulu hariç son açılan derse ait başarı notları ve harfli başarı notları eşlemeleri dikkate alınarak

i. öğrencinin başarı notunun Yaz Okulu hariç son açılmış derste karşılık geldiği harfli başarı notunun tespit edilerek öğrencinin dersine harfli başarı notu olarak atanmasına,

ii. öğrencinin başarı notunun Yaz Okulu hariç son açılmış derste bulunmaması halinde en yakın başarı notunun (eşit yakınlık halinde yüksek başarı notunun) karşılık gelen harfli başarı notunun tespit edilerek öğrencinin dersine harfli başarı notu olarak atanmasına,

8) Öğrencinin birden çok dönemde (Güz ve Bahar; Güz ve Yaz; Bahar ve Yaz; Güz, Bahar ve Yaz) aynı dersten (aynı ders kodlu) başarısız olması halinde,

                     a) Bütünleme sınavının Yaz Okulu hariç son açılmış (Güz veya Bahar) dersten ve sadece bir kez yapılmasına ve o dönemde dersi veren öğretim elemanının (dersi veren öğretim elemanının yapmasının mümkün olmadığı hallerde ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği öğretim elemanı) bütünleme sınavını hazırlayıp değerlendirmesine,

                    b) Öğrencinin Yaz Okulu hariç son açılmış (Güz veya Bahar) dersten ve sadece bir kez bütünleme sınavına alınmasına,

                     c) Öğrencinin başarı değerlemesinin bütünleme sınavına girdiği dönemdeki açılmış olan ders esas alınarak C başlığında yer alan 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtildiği şekilde yapılmasına

karar verilmiştir.

HIZLI ERİŞİM