Faz 1 ve Faz 2 Derslerinin Sınav Takvimi ve Uygulama Yöntemi

Sevgili Öğrencilerimiz,

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitimde temel amacı siz öğrencilerinin meslek yaşamları boyunca kullanacakları bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Ödev, sunum yöntemleri ve benzer değerlendirmeler de bu kazanımları garanti altına almaya çalışan araçlardır.

Yaşadığımız pandemi sürecinde fakültemizde alınan derslerin ve eğitimlerin değerlendirilmeleri de YÖK ve Üniversite Senatosu kararları çerçevesinde yapılacaktır.

Dönem 1, 2 ve 3’te yer alan ders kurullarının değerlendirmeleri için, “yapılandırılmış klasik, kısa cevaplı olmak üzere multidisipliner ve ders kurulu içi ağırlığına göre anabilim dalı bazlı, eşleştirmeli, boşluk doldurmalı, (pratikler yapıldıktan sonra) şekil üzerinde tanımlama türünde sorular içeren ödevler verilecektir”. Ödevler daha önceden duyurulmak kaydıyla belli bir gün ve saatte üniversitemizin UZEM sistemine yüklenecek ve yeterli olacak bir süre verilerek sizlerden sisteme cevaplarınızı yüklemeniz istenecektir.

Dönem 4 ve 5 staj değerlendirmelerinde yine vaka temelli sorular sisteme yüklenecektir. Cevaplarınızın ya sisteme belli bir süre içinde yüklenmesi sonrası ya da öğretim üyeleriyle öğrencilerin Zoom vb. yöntemlerle soruları tartıştıkları 10 dakika kadar süreli değerlendirmeler yapılacaktır.

Değerlendirmeler 22 Haziran-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak olup takvim aşağıdadır:

 

Faz I ve Faz II Değerlendirme Takvimi.jpg (119 KB)

HIZLI ERİŞİM