Prof. Dr. Safa Barış’ın Yöneticisi Olduğu Proje TÜBİTAK 1003 Kapsamında Kabul Edildi

Fakültemiz Çocuk Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Safa Barış’ın yönetici olarak görev aldığı “Regülatuar T hücre bozukluklarıyla giden immün disregülasyon hastalıklarında patogenezden sorumlu mekanizmaların aydınlatılması, tanı ve takipte kullanılabilecek yeni biyobelirteçlerin araştırılması” adlı büyük ölçekli proje TÜBİTAK 1003 öncelikli alanlar Ar-Ge projeleri destekleme programı kapsamında ‘‘Nadir Hastalıklar’’ çağrı başlığı altında destek için kabul edildi.

Üniversitemize sağladıkları bu önemli akademik katkı nedeniyle başta Prof. Dr. Safa Barış olmak üzere Prof. Dr. Ahmet Özen, Doç. Dr. Elif Karakoç Aydıner, Arş. Gör. Dr. İsmail Öğülür, Uz. Dr. Sevgi Bilgiç Eltan ve Uz. Dr. Nurhan Kasap’a teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dileriz.

 

 

 

 

 

“TÜBİTAK tarafından desteklenecek olan proje çok merkezli ve multidispliner yaklaşım özelliğinde olup, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Alerji İmmünoloji Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Safa Barış’in yöneticiliğinde tek ana proje olarak ve 36 ay süreli olarak tasarlandı. Proje, primer immün yetmezlikler alanında önemli çalışmaları olan merkezleri ve alanında uzman kişileri bir araya getirmeyi planlamaktadır. Bu merkezler arasında Marmara Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yer almaktadır.

Projenin ana araştırma konusu primer immün yetmezlikler içerisinde yer alan immün disregülatuvar hastalıklar ile ilgilidir. İmmün disregülasyon, nadir bir hastalık grubu olan primer immün yetmezlikler içerisinde görülen ve oluşum mekanizması hala tam olarak anlaşılamayan kompleks bir durumdur. Çoğu primer immün yetmezlik olgusu klasik olarak sık tekrarlayan ve ciddi enfeksiyonlar ile klinik bulgu verirken, nadiren otoimmün bulguların baskın olduğu bir tablo ile ortaya çıkabilmektedir. Karşılaşılan bu durum altta yatan gerçek hastalığın tanısında gecikmelere ve istenmeyen organ hasarlarının oluşmasına yol açabilmektedir. Günümüzde immün disregülasyona neden olabilecek moleküler defektlerin tüm etkileri hala tam olarak bilinmemekte ve araştırmaya açık bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Projede sunulan özgün tasarım modeli ve farklı disiplinlerin işbirliği ile ağırlıklı olarak immün disregülasyon ile seyreden primer immün yetmezliklerin erken tanısı ve takibi için güvenilir biyobelirteçlerin bulunması ve aydınlatılmamış hastalık mekanizmalarının saptanması amaçlanmaktadır. Yapılacak proje primer immün yetmezlikler konusunda ülkemizin öncelikli ihtiyaçlarını gidermeye ve yeni bilgi üretimine katkı sağlayacaktır.”

HIZLI ERİŞİM