Tübitak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Özgür Kasımay Çakır’ın danışmanlığını yapmakta olduğu üniversitemiz 4. sınıf öğrencileri Elif Karaşahin, Fatih Emin Koşar, Furkan Oruç, Serra Aydil ve Sinem Öztürk “Aerobik, Rezistans ve Kombine Egzersizin Vasküler Demanstan Olası Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması” başlıklı çalışma ile Tübitak 2209-A – Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'ından destek almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizi ve danışman öğretim üyemizi kutlarız.

 

Tubitak2021.jpeg (85 KB)


M. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığı

HIZLI ERİŞİM