BURS ALAN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Müfredat Komisyonu Başkanlığının, 17 Kasım 2016 tarihli ve 2016/6 sayılı toplantısında almış olduğu; K) 12 Ekim 2010 tarih ve 2010/283-3 sayılı senato kararının revize edilerek Üniversitemizde kayıtlı olup kamu kurum ve kuruluşlarından burs alanlar ile başarı durumu talep edilen öğrencilerin başarılı sayılabilmeleri için bulunduğu sınıf itibariyle Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olmasının uygun olduğuna ve uygulamanın 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başarı notu dikkate alınarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

HIZLI ERİŞİM