Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Akreditasyon

Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tıpta Uzmanlık Yeterlik Kurulu Tarafından 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.
Akreditasyon çalışma kurulunda emeği geçen hocalarımızı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalındaki tüm hocalarımızı tebrik ederiz.

HIZLI ERİŞİM