2020 YDUS İç Hastalıkları Yerleştirme Sonuçları

31 Mayıs 2020 tarihinde açıklanan YDUS (İç Hastalıkları) Yerleştirme Sonuçları ile Fakültemize yerleştirilen adaylardan istenilen belgeler altta belirtilmiştir.

 

NOT: 14.06.2021 GÜNÜ MESAİ BİTİMİNDE BAŞVURULAR SONA ERECEKTİR.

Bilgi İçin: Personel Şube 0216 777 55 18-19-20-21

 

Sağlık Bakanlığı adına Fakültemizde Uzmanlık Eğitim Programlarına yerleşen adayların başvurularını Sağlık Bakanlığına yapmaları gerekmektedir. 

 

AÇIKTAN ATAMA İLE GELENLER İÇİN  
   
(2 adet) Dilekçe   
(2 adet) Özgeçmiş   
(2 adet) Noter onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi   
(2 adet) Diploma ve Uzmanlık Belgesi'nin veya çıkış belgelerinin noter onaylı sureti   
(2 adet)  İkametgah Belgesi (E-Devlet çıktı, Nüfüs Müdürlüğü veya Muhtarlıktan)  
(2 adet)Sağlık Kurulu Raporu-En geç 6 ay içerisinde alınmış olmalı (En az 3 farklı hekim-farklı daldan). Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesi yada SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden alınabilir.  
(12 adet) Fotoğraf   
(2 adet) Sabıka  Kaydı (E-Devletten alınabilir)  
(2 adet)Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (E-Devletten çıktı veya Ask.Şb.Bşk)  
(2 adet)Kazandı Belgesi  
Ortaöğretim döneminde hazırlık okundu ise okunduğuna dair (aslı veya noter onaylı) Belge  
Hizmet belgesi(Daha önce kamu kurumunda çalışmış olup, ayrılanlar için)  
Arşiv Araştırması Formu (Form bilgisayar ortamında doldurarak, fotoğraf yapıştırılması ve imzalı olması gerekmektedir.)
 
Akademik Personel Başvuru Formu  
Mal Bildirim Formu  
Not : Tüm belgelerin bir tanesi asıl ya da noter onaylı, diğeri onaylı belgenin fotokopisi olabilir.  
 

 

 

NAKLEN ATAMA İLE GELENLER İÇİN 
             
(2 adet) Dilekçe          
(2 adet) Özgeçmiş           
(2 adet) Noter onaylı Nüfus Cüzdan Fotokopisi     
(2 adet) Diploma ve Uzmanlık Belgesi'nin veya Çıkış Belgesi’nin noter onaylı sureti   
(2 adet)  İkametgah Belgesi (E-Devlet çıktı, Nüfüs Müdürlüğü veya Muhtarlıktan)        
(2 adet)  Sağlık Kurulu Raporu-En geç 6 ay içerisinde alınmış olmalı (En az 3 farklı hekim-farklı daldan). Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesi yada SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden alınabilir.
(12 adet) Fotoğraf           
(2 adet)Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (E-Devletten çıktı veya Ask.Şb.Bşk)
(2 adet)Kazandı Belgesi        
Ortaöğretim döneminde hazırlık okundu ise okunduğuna dair (aslı veya noter onaylı) belge
Hizmet belgesi
Akademik Personel Başvuru Formu      
Mal Bildirim Formu          

Not : Tüm belgelerin bir tanesi asıl ya da noter onaylı, diğeri onaylı belgenin fotokopisi olabilir.

         

 

YANDAL UZMANLIK SINAVI İLE FAKÜLTEMİZİ KAZANAN YABANCI UYRUKLU  ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
Dilekçe
Özgeçmiş
Vize Alınmış Geçerli Pasaport Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)
İkametgah Tezkeresi
Diploma ve Uzmanlık Belgesinin Türkçe Tercümesi (Noter Onaylı)
Diplomalarını Türkiye Dışında bir Tıp Fakültesinden almış olan adayların
Yükseköğretim Kurumlarından alacakları denklik belgesinin fotokopisi (Noter Onaylı)
Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren TÖMER’den alacakları sertifika (En az B2 Düzeyinde) (En geç 1 yıl içinde sunulmak zorundadır. Aksi halde Uzmanlık Eğitimi ile ilişkileri kesilir. Türkiye deki Tıp Fakültelerinden mezun olanlar için istenmez.)
Sağlık Kurulu Raporu-En geç 6 ay içerisinde alınmış olmalı (En az 3 farklı hekim-farklı daldan). Tam teşekküllü Devlet veya Üniversite Hastanesi yada SGK ile anlaşması olan özel hastanelerden alınabilir.
Adayların Türkiye’de öğrenimleri süresince burs verileceğini veya Türkiye’deki  giderlerinin karşılanacağını belgelendirmesi
Kazandı Belgesi
Fotoğraf (6 adet)
Akademik Personel Başvuru Formu

HIZLI ERİŞİM